Kvalitní pracovní vztahy jako základ zdravé firmy

Nejdůležitějším prvkem každé firmy jsou bezesporu jeho zaměstnanci. Lidé, na jejichž vzájemné spolupráci stojí chod celé společnosti.

Vybudovat ze svých zaměstnanců dobře fungující a harmonický pracovní kolektiv, to je cíl každé ze společností RADKA GROUP.

Platové ohodnocení, pracovní zázemí či možnost kariérního růstu, to jsou bezesporu důležité aspekty pro spokojenost zaměstnanců. Co je ale pro mnohé ještě podstatnější, jsou kvalitní pracovní vztahy.

Pracovní vztahy se totiž promítají nejen do úrovně odvedené práce, ale i do osobního života každého zaměstnance, protože vzhledem k tomu, že průměrný člověk stráví až jednu třetinu svého života v práci, chtě nechtě se z našich kolegů postupně stává naše další rodina. A základem každého vztahu, ať už rodinného, nebo pracovního, je nejen vzájemná důvěra a úcta, ale také komunikace – vstřícná, otevřená a respektující.

My v RADKA GROUP víme, že vztahy je potřeba opečovávat, a že na to nestačí jednou za čas svolaný teambuilding či firemní party. Jedná se o dlouhodobý proces, ve kterém je potřeba aktivního zapojení obou stran, a to jak managementu společnosti, tak i zaměstnanců.

Je pro nás důležité, aby naši lidé pracovali ve férovém prostředí, kde se cítí bezpečně a nebojí se vyslovit svůj vlastní názor. Kde každý zná svou roli, ale společně se všichni doplňují, protože u nás jsme takzvaně na jedné lodi.

Nenašli jste vhodnou pozici? Pošlete nám životopis